Vitaminen zijn, net als mineralen en sporenelementen, levensbelangrijke bouwmaterialen voor ons lichaam.  Zij hebben een buitengewoon groot en gevarieerd aantal funkties in ons organisme.  Het menselijk lichaam kan zelf geen vitaminen produceren en is daarom voor de aanvoer van vitaminen aangewezen op de voeding.  Enkele mineralen heeft het lichaam in grote hoeveelheden nodig, andere in veel geringere mate (de sporenelementen).  Ook de behoefte aan de verschillende vitaminen loopt sterk uiteen.

Zelfs wanneer men de moeite neemt om zijn voedingspatroon zo gevarieerd mogelijk te maken, is men nog steeds niet zeker, dat men genoeg vitaminen, mineralen en sporenelementen opneemt.  Onze overbemeste, uitgeloogde landbouwgronden lijden aan een van jaar tot jaar sterker wordende demineralisatie.  Produkten uit broeikassen zijn al niet veel beter.  Ook bij de zuiveringsmethoden van ons drinkwater gaan veel mineralen verloren.  De manier waarop onze levensmiddelen verwerkt worden en nog vele andere faktoren veroorzaken een aanzienlijke vermindering van het gehalte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen in onze voeding.

Deze ontwikkeling is zeer bedenkelijk, daar een tekort aan vitaminen en mineralen ertoe leidt, dat de levensbelangrijke funkties in ons lichaam niet meer naar behoren uitgeoefend kunnen worden.  Een ontoereikende aanvoer van vitaminen en mineralen over een langere periode uit zich in koncentratieproblemen, vermoeidheid, zwakte, geïrriteerdheid en gebrek aan eetlust.  De eerste waarschuwing is vaak een verhoogde vatbaarheid voor infekties.

Tegenwoordig zijn er capsules in de handel, die een groot aantal vitaminen en mineralen bevatten.  Deze zijn bijzonder geschikt als voedingssupplement wanneer er deficiëntieverschijnselen optreden en als opwekkend middel.  Verder zijn zij aan te bevelen:

Vitaminen en Mineralen
Print
deutsch english español dutch